Giải báo chí
Văn bản của Hội Nhà báo tỉnh về việc nhận và xét Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày 20/4/2015, UBND tỉnh ra Quyết định số 1048/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải báo chí Quảng Ninh. Để việc xét giải năm 2021 đảm bảo đúng Quy chế, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 339/CV-HNB ngày 07/01/2022 "Về việc nhận và xét Giải báo chí Quảng Ninh 2021"

Chi tiết...
 
Hơn 300 tác phẩm tham dự Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng

Sáng 25/11, Lễ trao Giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng (Fire Up) 2020 - 2021 đã diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


Chi tiết...
 
QĐ số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí, giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết...
 
Xét giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Ngày 4/3, tại Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh tổ chức cuộc họp xét giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 8