"Than ở Vùng mỏ vào loại than tốt nhất của thế giới..."
Chủ nhật, ngày 01 Tháng 9 năm 2019 lúc 00:00


Từ ngày 30 đến 31/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu Hồng Quảng. Người đã đi thăm một số đơn vị hải quân bảo vệ bờ biển Đông Bắc, kiểm tra tình hình biển đảo và nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai. Chiều ngày 30/3/1959, nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai, Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần dặn dò: “Than ở Vùng mỏ vào loại than tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt…”.

Năm 1959, Miền Bắc nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa. Lúc này tình hình kinh tế và xã hội của Miền Bắc ổn định, sản xuất công nghiệp tăng. Ngành than khi ấy có vị trí đặc biệt quan trọng, là nguồn năng lượng chủ yếu phục vụ xây dựng đất nước. Chính vì vậy, Bác Hồ càng dành sự quan tâm lớn cho Quảng Ninh và ngành than.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ Đèo Nai, chiều ngày 30/3/1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ Đèo Nai, nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai, chiều ngày 30/3/1959. Bác ân cần dặn dò: “Than ở Vùng mỏ vào loại than tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt…”


Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244, ngày 30/3/1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Sở Chỉ huy Trung đoàn 244, ngày 30/3/1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Ban Kiểm tra Trung ương Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tàu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy, ngày 30/3/1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng ăn cơm cùng cán bộ, chiến sĩ tàu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy, ngày 30/3/1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống, sản xuất của người dân Tuần Châu.


Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình sản xuất của nhân dân đảo Tuần Châu, chiều tối ngày 30/3/1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân dân đảo Tuần Châu, chiều tối ngày 30/3/1959.

Nguồn: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh (baoquangninh.com.vn)